Gianna Jessen: Μια μαρτυρία… (για τις αμβλώσεις)

Ὀνομάζομαι Gianna Jessen. Εἶμαι υἱοθετημένη καὶ ἡ βιολογική μου μητέρα ἦταν δεκαεφτὰ χρονῶν, ὅταν ἀποφάσισε νὰ κάνει ἔκτρωση.

 

paidi erhmos 01

Ἦταν τότε ἑφτάμισυ μηνῶν ἔγκυος καὶ ὁ γιατρὸς τὴ συμβούλευσε νὰ κάνει αὐτό, ποὺ ὀνομάζεται saline abortion (ἀντικατάσταση τοῦ ἀμνιακοῦ ὑγροῦ μὲ ἁλατοῦχο διάλυμα, ποὺ καίει τὸ παιδὶ μέσα καὶ ἔξω). Ἔτσι ἡ μητέρα μου ἀνέμενε νὰ γεννήσει ἕνα νεκρὸ παιδὶ μέσα σὲ εἰκοσιτέσσερις ὧρες. Πρὸς μεγάλη ἔκπληξη καὶ ἀμηχανία ὅλων, δὲν βγῆκα νεκρὴ σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἀλλὰ ζωντανή(!), στὶς 6 Ἀπριλίου τοῦ 1977 σὲ κλινικὴ ἐκτρώσεων τοῦ Λὸς Ἄντζελες. Αὐτὸ δὲ ποὺ ἀποτελεῖ τέλειο συγχρονισμὸ τοῦ ἐρχομοῦ μου, εἶναι ὅτι ὁ μαιευτῆρας ποὺ ἐνεργοῦσε τὴν ἔκτρωση ἦταν ἐκτὸς ὑπηρεσίας ἐκείνη τὴ στιγμὴ κι ἔτσι δὲν τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ὁλοκληρώσει τὸ σχέδιό του, ποὺ ἦταν ὁ τερματισμὸς τῆς ζωῆς μου…

Τὴν στιγμὴ αὐτὴ ποὺ σᾶς μιλῶ, βρίσκομαι σ᾿ ἕνα ὄμορφο κυβερνητικὸ κτήριο καὶ ξέρω ὅτι στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε δὲν εἶναι πολιτικὰ σωστὸ νὰ πεῖς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ σὲ μέρη σὰν κι αὐτό. Τὸ νὰ Τὸν φέρεις σὲ τέτοιες συναντήσεις, μπορεῖ νὰ κάνει τοὺς ἄλλους νὰ νοιώσουν τρομακτικὰ ἄβολα. Ἀλλά,… δὲν ἐπιβίωσα γιὰ νὰ κάνω τὸν καθένα νὰ νιώθει ἄνετα. Ἐπιβίωσα γιὰ νὰ ἀνακατεύω τὰ πράγματα λίγο καὶ αὐτὸ τὸ ἀπολαμβάνω! Καὶ ἔτσι βγῆκα ζωντανή, ὅπως ἤδη εἶπα, μετὰ ἀπὸ δεκαοκτὼ ὧρες. Ἔπρεπε νὰ ἤμουν τυφλή, ἔπρεπε νὰ ἤμουν καμμένη, ἔπρεπε νὰ ἤμουν νεκρή. Καὶ δὲν εἶμαι! Ξέρετε τί ἐκπληκτικὴ δικαίωση εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ μαιευτῆρας ποὺ ἔκανε τὴν ἔκτρωση ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ὑπογράψει τὸ πιστοποιητικὸ γεννήσεώς μου; Ἔτσι ἔμαθα ποιός εἶναι. Γιὰ ὅσους τυχὸν ὅμως ἔχουν ἀμφιβολίες, τὸ πιστοποιητικὸ γράφει: «γεννημένη κατὰ τὴ διάρκεια ἐκτρώσεως στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης»… Δὲν νικήσανε!…

CHILD59583GFἜκανα μία ἔρευνα γιὰ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν καὶ οἱ κλινικές του εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁλυσσίδα κλινικῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ μεικτὰ ἔσοδα 70.000.000 δολλάρια τὸν χρόνο. Διάβασα ἕνα βιβλίο του ποὺ ἔλεγε πὼς ἔχει κάνει πάνω ἀπὸ 1.000.000 ἐκτρώσεις καὶ τὸ θεωρεῖ αὐτὸ πάθος του. Σᾶς τὰ λέω αὐτά, κυρίες καὶ κύριοι, γιατὶ δὲν ξέρω ἂν συνειδητοποιήσατε ὅτι βρισκόμαστε σὲ μάχη σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο. Εἶναι μία μάχη μεταξὺ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Μὲ ποιὰ πλευρὰ εἶστε;… Ἔτσι ἡ νοσοκόμα κάλεσε ἀσθενοφόρο καὶ μὲ μετέφεραν σὲ νοσοκομεῖο. Αὐτὸ εἶναι πραγματικὸ θαῦμα, διότι συνήθιζαν τότε (μέχρι τὸ 2002), νὰ τερματίζουν τὴν ζωὴ ἑνὸς ἐπιβιώσαντος βρέφους, μὲ στραγγαλισμό, ἀσφυξία, νὰ τὸ ἀφήνουν νὰ πεθάνει ἢ νὰ τὸ πετοῦν. Τὸ 2002 ὁ πρόεδρος Bush ὑπέγραψε νόμο γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ συνήθεια. Βλέπετε, παίζουμε ἐν οὐ παικτοῖς… …Εὔχομαι νὰ μὲ μισοῦν τὴν ὥρα ποὺ θὰ πεθάνω, ὥστε νὰ αἰσθανθῶ τὸν Θεὸ κοντά μου καὶ νὰ αἰσθανθῶ πῶς εἶναι νὰ σὲ μισοῦν. Καὶ τὸν Χριστὸ Τὸν μισοῦσαν. Καὶ ὄχι ὅτι ἐπιδιώκω νὰ μὲ μισοῦν, ἀλλὰ ξέρω ὅτι ἤδη μὲ μισοῦν γιατί κηρύττω ζωή. Καὶ ἡ ἀποστολή μου, κυρίες καὶ κύριοι, ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ἄλλα πράγματα, εἶναι αὐτή. Νὰ δώσω ἀνθρωπιὰ σὲ μία ἀντιπαράθεση, ποὺ τὴν ταξινομήσαμε μὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἀσήμαντα θέματα καὶ τὴν βάλαμε νὰ περιμένει τὴν σειρά της στὸ ράφι. Ἀφαιρέσαμε τὰ αἰσθήματά μας, κυρίες καὶ κύριοι, γίναμε σκληρότεροι. Τὸ θέλετε πραγματικὰ αὐτό; Πόσο πραγματικὰ ἐπιθυμεῖτε νὰ ρισκάρετε γιὰ νὰ πεῖτε τὴν ἀλήθεια μὲ ἀγάπη καὶ μεγαλοψυχία, νὰ εἶστε πρόθυμοι νὰ σᾶς μισοῦν; Ἔτσι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τοποθετήθηκα σὲ ἵδρυμα ἔκτακτης φροντίδας ὅπου ἀποφάσισαν, διότι δὲν τοὺς ἄρεσα καὶ πολύ.

Βλέπετε μισήθηκα ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς μου ἀπὸ τόσους πολλούς, ἀλλὰ καὶ ἀγαπήθηκα ἀπὸ ἀκόμα πιὸ πολλοὺς καὶ προπάντων ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶμαι κόρη Του. Μὲ πῆραν λοιπὸν ἀπὸ τὸ «κακὸ σπίτι» καὶ μὲ πῆγαν σὲ ἄλλο, ὄμορφο σπίτι. Στὸ σπίτι τῆς Πένυ. Εἶπε, ὅτι τότε ἤμουν δεκαεπτὰ μηνῶν καὶ εἶχα διαγνωστεῖ μὲ αὐτὸ ποὺ ἐγὼ θεωρῶ δῶρο, ἐγκεφαλικὴ παράλυση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ὀξυγόνου στὸν ἐγκέφαλό μου, καθὼς προσπαθοῦσα νὰ ἐπιβιώσω.  Τώρα εἶμαι ἀναγκασμένη νὰ τὸ πῶ αὐτό. Ἐὰν ἡ ἔκτρωση εἶναι ἀποκλειστικὰ θέμα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, τότε ποιά ἦταν τὰ δικά μου δικαιώματα; Πῶς δὲν βρέθηκε οὔτε μία ριζοσπαστικὴ φεμινίστρια νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ φωνάξει γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων μου τὴν ἡμέρα ἐκείνη! Στὴν πραγματικότητα ἡ ζωή μου πνιγόταν στὸ ὄνομα τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναίκας! Ὅταν δὲ ἀκούω τὸ ἀηδιαστικὸ ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε ἐκτρώσεις, γιατί τὸ παιδὶ ἴσως γεννηθεῖ ἀνάπηρο, τότε ἡ καρδιά μου γεμίζει ἀπὸ τρόμο. Ὑπάρχουν πράγματα, κυρίες καὶ κύριοι, τὰ ὁποῖα θὰ μπορέσετε νὰ μάθετε μόνο ἀπὸ τοὺς ἀδύναμους ἀνάμεσά σας. Καὶ ὅταν τοὺς πνίγετε, ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ ποὺ χάνετε. Ὁ Θεὸς τοὺς φροντίζει, ἀλλὰ ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ ποὺ θὰ ὑποφέρετε γιὰ πάντα! Καὶ τί ἀλαζονεία, τί ἀπόλυτη ἀλαζονεία! Καὶ ἔχει γίνει καθεστὼς σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, οἱ δυνατοὶ νὰ ἐξουσιάζουν τοὺς ἀδύναμους, νὰ ἀποφασίζουν ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει. Τί ἀλαζονεία! Δὲν καταλαβαίνετε, ὅτι δὲν ἤσαστε ἐσεῖς, πού κάνετε τὴν καρδιά σας νὰ κτυπᾶ; Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι δὲν κατέχετε τίποτε ἀπὸ ὅλη τὴν ἐξουσία πού νομίζετε ὅτι κατέχετε; Εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ποὺ σᾶς στηρίζει ἀκόμα καὶ ὅταν τὸν μισεῖτε; Ἔτσι κοίταξαν τὴν ἀγαπημένη μου Πένυ καὶ τῆς εἶπαν τὰ …πολὺ ἐνθαρρυντικὰ λόγια: ἡ Gianna θὰ εἶναι ἕνα τίποτα! Ἀλλὰ αὐτὴ τοὺς ἀγνόησε καὶ ἄρχισε νὰ δουλεύει μαζί μου 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, καὶ ἄρχισα νὰ σηκώνω τὸ κεφάλι μου καὶ μετὰ ἔλεγαν: ἡ Gianna ποτὲ δὲν θὰ κάνει αὐτό, ποτὲ δὲν θὰ κάνει τὸ ἄλλο. Καὶ ὅμως στὴν ἡλικία τῶν τρισήμισυ χρόνων ἄρχισα νὰ περπατῶ μὲ περπατούρα καὶ ὀρθοπεδικὰ στηρίγματα, καὶ στέκομαι ἐδῶ σήμερα μπροστὰ σας μὲ ἕνα μικρὸ ὀρθοπεδικὸ πρόβλημα, χωρὶς περπατούρα καὶ ὀρθοπεδικὰ στηρίγματα. Πέφτω μὲ χάρη μερικὲς φορὲς καὶ μερικὲς ἄλλες ἄχαρα, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν περίπτωση, ἀλλὰ ἐργάζομαι γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Βλέπετε, κυρίες καὶ κύριοι, εἶμαι πιὸ ἀδύναμη ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀπό σᾶς, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ κήρυγμά μου. Πληρώνω ἕνα μικρὸ τίμημα γιὰ νὰ μπορῶ νὰ διαλαλῶ στὸν κόσμο καὶ νὰ προσφέρω ἐλπίδα. Στὴν παρανόησή μας γιὰ τὸ πῶς δουλεύουν τὰ πράγματα, παρεξηγοῦμε πόσο ὄμορφο μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ μαρτύριο! Δὲν τὸ προκαλῶ, ἀλλά, ὅταν ἔρχεται, ὁ Θεὸς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ κάνει καὶ τὰ πιὸ ἄθλια πράγματα ὄμορφα. Ἔχω συναντήσει τὴ βιολογική μου μητέρα, ἔχω συγχωρήσει τὴ βιολογική μου μητέρα, εἶμαι Χριστιανή. Εἶναι πολὺ ταραγμένη γυναῖκα καὶ ἦρθε σὲ μία ἐκδήλωση, ποὺ εἶχα πρὶν δύο χρόνια, χωρὶς προειδοποίηση καὶ εἶπε: «Γειά σου, εἶμαι ἡ μητέρα σου». Αὐτὴ ἦταν μία πολὺ δύσκολη μέρα, καὶ ὅμως καθὼς ἀνεχόμουν ὅλα αὐτά, πιθανὸν νὰ σκεφτεῖτε ὅτι ἤμουν τρελή, ἀλλὰ καθόμουν ἐκεῖ καὶ σκεφτόμουν: «Δὲν σοῦ ἀνήκω. Ἀνήκω στὸν Χριστό. Εἶμαι τὸ κορίτσι Του, καὶ εἶμαι πριγκίπισσα! Ἔτσι δὲν ἔχει σημασία τί λές, ὁ θυμός σου, ἡ ταραχή σου καὶ ἡ ὀργή, δὲν εἶναι δικά μου νὰ τὰ φυλάξω, δὲν εἶναι δικά μου νὰ τὰ κρατάω, καὶ δὲ θὰ τὸ κάνω».

Θὰ ἤθελα πρὸς στιγμὴν νὰ μιλήσω κατευθεῖαν στοὺς ἄντρες ποὺ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν αἴθουσα. Ἄντρες, εἶστε φτειαγμένοι γιὰ μεγαλωσύνη. Εἶστε φτειαγμένοι γιὰ νὰ ὑψώνετε τὸ ἀνάστημά σας καὶ νὰ φέρεστε ἀντρίκεια. Εἶστε φτειαγμένοι γιὰ νὰ ὑπερασπίζεστε τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Ὄχι νὰ παραμερίζετε καὶ νὰ στρέφετε τὸ κεφάλι σας στὴν ἄλλη μεριά, ὅταν γίνεται φόνος καὶ νὰ μὴν κάνετε τίποτε  γι᾿ αὐτό. Δὲν εἶστε φτειαγμένοι γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύεστε ἐμᾶς τὶς γυναῖκες καὶ μετὰ νὰ μᾶς ἀφήνετε μόνες. Εἶστε φτειαγμένοι γιὰ νὰ εἶστε εὐγενικοὶ καὶ χαριτωμένοι καὶ μεγάλοι καὶ δυνατοὶ καὶ νὰ στέκεστε ψηλά, διότι ἄντρες προσέξτε με: Εἶμαι πολὺ κουρασμένη γιὰ νὰ κάνω τὸ δικό σας καθῆκον. Γυναῖκες, δὲν εἶστε φτειαγμένες γιὰ κακομεταχείριση, δὲν εἶστε φτειαγμένες νὰ κάθεστε ἀγνοώντας τὴν ἀξία καὶ τὴν τιμή σας. Εἶστε φτειαγμένες νὰ ἀγωνίζεσθε γι᾿ αὐτὸ σὲ ὅλη σας τὴν ζωή. Τώρα εἶναι ἡ εὐκαιρία σας, τώρα θὰ δείξετε τί ἄνθρωποι θὰ εἶστε. Ἔχω ἐμπιστοσύνη ἄντρες, ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε στὴν πρόκληση καὶ θὰ ἀρθεῖτε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

Θὰ τελειώσω μὲ αὐτό: Μερικοὶ ἴσως εἶναι ἐνοχλημένοι διότι μιλῶ συνέχεια γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἰησοῦ. Μὰ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ περπατῶ στὴν γῆ, ἔστω κουτσαίνοντας, καὶ νὰ μὴν δίνω ὅλη μου τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ καὶ τὴν ψυχὴ καὶ ὅλο μου τὸ εἶναι στὸν Χριστὸ πού μοῦ ἔδωσε τὴν ζωή; Ἂν λοιπὸν νομίσετε ὅτι εἶμαι ἀνόητη, αὐτὸ θὰ εἶναι ἄλλο ἕνα κόσμημα στὴν κορῶνα ποὺ φορῶ. Ὅλος ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μου εἶναι νὰ κάνω τὸν Θεὸ νὰ χαίρεται. Ἐλπίζω μερικὰ ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ εἶπα νὰ ἔχουν νόημα. Ἁπλὰ βγῆκαν μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.


Πηγή: (Ἀξιοπρόσεκτες Θέσεις καὶ Μαρτυρίες γιὰ τὶς ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Ἱ. Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου), Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko