Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Η αίσθηση του πόνου στο παιδί που αναπτύσσεται στη μήτρα

 

Αν και περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις (63%), πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων 8 εβδομάδων κύησης, όταν το έμβρυο είναι ακόμη ανίκανο να αισθανθεί πόνο, υπάρχει αυξανόμενος όγκος ενδείξεων ότι η αίσθηση του πόνου γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή καθώς αυξάνεται η ηλικία κύησης.* Ωστόσο, παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα και υπάρχει διαφωνία σχετικά με τις ανατομικές δομές που απαιτούνται για την αντίληψη του πόνου.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένας λειτουργικός εγκεφαλικός φλοιός είναι απαραίτητος για την αντίληψη του πόνου, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι το έμβρυο είναι συνεχώς αδιάφορο στον πόνο.(89)

Κάποιοι επισημαίνουν ότι ο θάλαμος μάλλον παρά ο φλοιός, είναι απαραίτητος για την αντίληψη του πόνου, διότι βρέφη και παιδιά με υδροκέφαλο και ανεγκεφαλία, που έχουν συνολική ή σχεδόν ολική απουσία εγκεφαλικού φλοιού, αντιδρούν τόσο στα οδυνηρά όσο και στα ευχάριστα ερεθίσματα.

Μπορεί όμως κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής να χρησιμοποιούνται οι υποφλοιώδεις δομές μάλλον, αντί του φλοιού. Ο Glover σημειώνει ότι από τις 16–18 εβδομάδες, τα έμβρυα εμφανίζουν αντιδράσεις σε επίπεδο εγκεφαλικής αιματικής ροής, συνεπεία ορμονικών στρεσσογόνωναντιδράσεων που προκύπτουν από ενοχλητικά ερεθίσματα.(90)


unborn babies feel pain 02 

Η εμβρυϊκή αναισθησία καταστέλλει αυτές τις αντιδράσεις.(91, 92)

 Οι αισθητικές απολήξεις αρχίζουν να σχηματίζονται από τις 7 εβδομάδες κυήσεως, και είναι παρούσες σε ολόκληρο τον οργανισμό στις 14–20 εβδομάδες. Οι νωτιοθαλαμικές συνδέσεις σχηματίζονται μεταξύ 14 και 20 εβδομάδων, φτάνοντας στην υποφλοιώδη περιοχή μεταξύ 13 και 16 εβδομάδων. Οι θαλαμοφλοιώδεις συνδέσεις σχηματίζονταιμεταξύ 17 και 26 εβδομάδων.

Λόγω της γενικής συναίνεσης και ευαισθησίας που υπάρχει στον πόνο του εμβρύου, για επεμβάσεις που γίνονται μετά από τις 18 εβδομάδες, συνήθως χορηγείται στο έμβρυο αναισθησία. Σχετικά με τη χορήγηση αναισθησίας στη μητέρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής προστασία από το πόνο για το αγέννητο παιδί, θα πρέπει να αποφευχθεί ο μεταβολισμός της από το ήπαρ της μητέρας, να εισέλθει το φάρμακο στο αίμα, να διαπεράσει τον πλακούντα, να φθάσει στην κυκλοφορία του αγέννητου παιδιού σε ικανή συγκέντρωση και να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό του παιδιού.

Η δόση της αναισθησίας που απαιτείται για να ικανοποιηθούν και τα πέντε παραπάνω βήματα, θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία της μητέρας.(95) Ενώ το ποσοστό των βρεφών που εκτρώνονται σε προχωρημένη κύηση και είναι πιθανό να αισθάνονται δυνατό πόνο είναι χαμηλό, οι απόλυτοι αριθμοί των μωρών που προσβάλλονται είναι σημαντικοί (βλέπε Πίνακα παρακάτω). Οι εκτρώσεις σε προχωρημένη κύηση προκαλούν σοβαρές καιβασανιστικές ενοχλήσεις στο μωρό και σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνεται και η έκτρωση με τη μέθοδο του διαμελισμού του εμβρύου.

Πίνακας. Σύνοψη της ανάπτυξης των δομών του νευρικού συστήματος που είναι απαραίτητες για την αντίληψη του πόνου.

Η ηλικία κύησης (από την τελευταία έμμηνο ρύση)

% των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, 2011 (96)

~# Αμβλώσεις στην Αμερική, 2011 (97, 51)

Ανάπτυξη νευρο/ενδοκρινικών οδών για την αντίληψη του πόνο (94)

Πιθανή αντίληψη του πόνου κατά τη διάρκεια των αμβλώσεων (94)

≤ 8 εβδομάδες

63,1%

667,914

Καμία

Καμία (συμφωνία)

9-12 εβδομάδες

25,7%

272,035

Οι αισθητήριες ίνες ξεκινούν περιστοματικά (9 εβδομάδες). συνδέσεις μεταξύ περιφερικών υποδοχέων και προσαγωγών ινών στο νωτιαίο μυελό

Αντανακλαστική δραστηριότητα σε επώδυνα ερεθίσματα, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής του εγκεφάλου

13-15 εβδομάδες

6.2%

65,720

Οι συνδέσεις με τον θάλαμο αρχίζουν στις 14 εβδομάδες και ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 εβδομάδες

Δυνατή η πρώιμη αίσθηση, αλλά τα στοιχεία είναι αδύναμα.

16-20 εβδομάδες

3,6%

38,160

Αντίδραση στο στρες στις 18 εβδομάδες και μεταβολή στην αιματική ροή του εγκεφάλου ως απάντηση σε επώδυνα ερεθίσματα. το νωτιοθαλαμικές συνδέσεις στις 19-20 εβδομάδες υποφλοιώδεις συνδέσεις σχηματίζονται στις 17 εβδομάδες και εξαπλώνονται ως τις 25 εβδομάδες (στη συνέχεια υποχωρούν καθώς διαμορφώνεται οφλοιός)

Ικανή ανταπόκριση στον πόνο ώστε να δοθείαναισθησία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο έμβρυο (18 εβδομάδες). Μερικοί αμφιβάλλουν για την αντίληψη του πόνου

≥ 20 εβδομάδες

1,2%

12.720

Οι θαλαμικές ίνες φτάνουν την υποφλοιώδη περιοχή στις 23–24 εβδομάδες και η φλοιϊκή σύνδεση γίνεται στις 29-30 εβδομάδες

Υπάρχουν διαφωνίες. Σημαντικές ενδείξεις ότι το έμβρυο χρησιμοποιεί την υποφλοιώδη περιοχή και/ή τον θάλαμο για την αντίληψη του πόνου. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η φλοιώδης ανάπτυξη ​​ (στις 29 εβδομάδες)


Η χρήση των ανωτέρω επιστημονικών δεδομένων έχει οδηγήσει αρκετές πολιτείες στις ΗΠΑ να προτείνουν απαγόρευση για τις αμβλώσεις μετά τις 20 εβδομάδες κύησης, προκειμένου να μην βιώνει πόνο το έμβρυο. (The Pain-Capable Unborn Child Protection Act).

Άλλοι όμως υποστηρικτές των αμβλώσεων, όπως το American Congress of Obstetricians and Gynecologists, υποστηρίζουν πως το έμβρυο δεν αισθάνεται πόνο ως τις 29–30 εβδομάδες και προχωρούν χωρίς ενδοιασμούς στην άμβλωση σε αυτή ή και ακόμη μεγαλύτερη ηλικία κύησης.

Το έμβρυο είναι τέλειος άνθρωπος από την σύλληψή του.

Η έκτρωση το καταδικάζει σε μαρτυρικό και επώδυνο θάνατο. Είναι πιθανό πως ποτέ δε θα μάθουμε το πόσο πολύ υπέφερε και πόνεσε το κάθε ένα από τα εκατομμύρια αθώα εκτρωθέντα πλάσματα την ώρα του θανάτου του.

Δεν έχει σημασία η νευρολογική ωρίμανση ή η αισθητικοκινητική του ανάπτυξη. Σημασία έχει να προστατεύσουμε την ύπαρξή  του και να του δώσουμε το δυνατότητα να απολαύσει τη ζωή, όπως την απολαμβάνουμε και εμείς.

 

Αναφορές:

  1. Fact sheet: induced abortion in the United States. Guttmacher Institute website. http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html. Published July 2014. Accessed August 25, 2014.
  2. Lee SJ, Ralston HJ, Drey EA, Partridge JC, Rosen MA. Fetal pain: a systematic multidisciplinary review of the evidence. JAMA. 2005;294:947-954.
  3. Glover V. Fetal pain: implications for research and practice. BJOG. 1999;106:881-886.
  4. Brusseau R, Mizrahi-Arnaud A. Fetal anesthesia and pain management for intrauterine therapy. Clin Perinatol. 2013; 40:429–442.
  5. De Buck F, Deprest J, Van de Velde M. Anesthesia for fetal surgery. Curr Opin Anaesthesiol. 2008; 21:293–297.
  6. Fetal pain: the evidence. Doctors on Fetal Pain website. http://www.doctorsonfetalpain.com/wp-content/uploads/2013/02/Fetal-Pain-The-Evidence-Feb-2013.pdf. A Published March 14, 2011. Updated February 2013. Accessed September 18, 2014.
  7. Lowery CL, Hardman MP, Manning N, Hall RW, Anand KJ, Clancy B. Neurodevelopmental changes of fetal pain. Semin Perinatol. 2007;31: 275–282.
  8. Expert Report of Kanwaljeet S. Anand, MBBS, D. Phil. Northern District of the US District Court in California. 15 Jan 2004. Accessed at http://www.nrlc.org/uploads/fetalpain/AnandPainReport.pdf, August 8, 2016.
  9. Jones RK, Finer LB, Singh S. Characteristics of U.S. abortion patients, 2008. Guttmacher Institute website. http://www.guttmacher.org/pubs/US-Abortion-Patients.pdf. Published May 2010. Accessed May 8, 2014.
  10. Jones RK, Jerman J. Abortion incidence and service availability in the United States, 2011, Perspect Sex Reprod Health, 2014;46(1): 3–14. Guttmacher numbers do include estimates from more than 400 of the places where they (the Guttmacher Institute) think only small numbers of abortions are done, as well as actual reports from larger places.

 

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το άρθρο:

https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/induced-abortion-risks-that-may-impact-adolescents-young-adults-and-their-children

https://en.wikipedia.org/wiki/Pain-Capable_Unborn_Child_Protection_Act

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16118385

 

* Σχόλιο «Αφήστε με να Ζήσω!»: Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νευροβιολογίας και Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Η.Π.Α., Maureen Condic, κατέθεσε το Μάιο του 2013, ως ειδικός στην ανθρώπινη εμβρυϊκή ανάπτυξη, στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι τα αγέννητα μωρά μπορούν να αισθανθούν πόνο από την 8η εβδομάδα. Βλ. https://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/

 

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko