40 παραθέματα από εμπειρογνώμονες ιατρούς και εγχειρίδια που αποδεικνύουν ότι η ζωή ξεκινά με τη σύλληψη

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα από 40 παραθέματα από εμπειρογνώμονες ιατρούς και εγχειρίδια που αποδεικνύουν ότι η ζωή ξεκινά με τη σύλληψη/γονιμοποίηση.

1. «Ο κύκλος ζωής των θηλαστικών ξεκινά όταν ένα σπερματοζωάριο εισέρχεται σε ένα ωάριο.»

Okada, κ., «A role for the elongator complex in zygotic paternal genome demethylation», περιοδικό NATURE, Ιαν. 28, 2010, σελίδες 463-554.

2. «Γονιμοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες με απλοϊδικό αριθμό χρωμοσωμάτων, (σπερματοζωάριο και ωάριο) ενώνονται για να δημιουργηθεί ένας γενετικά ξεχωριστός άνθρωπος.»

Signorelli, κ., «Kinases, phosphatases and proteases during sperm capacitation», CELL TISSUE RES. 349(3), Μαρ. 20, 2012, σελίδα 765.


3. «Ο ωαγωγός , ή αλλιώς σάλπιγγα, είναι η ανατομική περιοχή όπου ξεκινά την πορεία της κάθε νέα ζωή στα θηλαστικά. Μετά από ένα μακρύ ταξίδι το σπερματοζωάριο συναντά το ωάριο στην περιοχή της σάλπιγγας που ονομάζεται λήκυθος (ή αυλός του ωαγωγού), όπου και λαμβάνει χώρα η γονιμοποίηση.»

Coy, κ., «Roles of the oviduct in mammalian fertilization», REPRODUCTION, 144(6), Οκτ. 1, 2012, σελίδα 649.

4. «Γονιμοποίηση – η συνένωση γαμετών για να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός – είναι το αποκoρύφωμα ενός πλήθους από εξαιρετικά πολύπλοκες στη ρύθμισή τους κυτταρικές διαδικασίες.»

Marcello, κ., «Fertilization», ADV. EXP. BIOL. 757:321 (2013). Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (National Institutes of Health), Medline Plus Merriam-Webster Medical Dictionary, 2013.

5. «Ο ορισμός που γίνεται αποδεκτός από την ίδια τη Δημόσια διοίκηση συνηγορεί στο γεγονός ότι η ζωή αρχίζει με τη γονιμοποίηση. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (National Institutes of Health), “γονιμοποίηση” είναι η διαδικασία συνένωσης δύο γαμετών (ήτοι, ενός ωαρίου με ένα σπερματοζωάριο) “μέσω της οποίας καθορίζεται ο αριθμός των σωματικών χρωμοσωμάτων και ξεκινά η ανάπτυξη ενός νέου ατόμου”.»

Steven Ertelt, «Undisputed Scientific Fact: Human Life Begins at Conception, or Fertilization», 18/11/2013, LifeNews.com.

6. «Η ανθρώπινη ζωή εκκινεί με τη γονιμοποίηση, τη διαδικασία κατά την οποία ένας αρσενικός γαμέτης, ή σπερματοζωάριο, ενώνεται με ένα θηλυκό γαμέτη, ή ωάριο, για να σχηματίσουν ένα μεμονωμένο κύτταρο που ονομάζεται ζυγωτό. Αυτό το εξαιρετικά εξειδικευμένο, πολυδύναμο κύτταρο σηματοδότησε κάποτε το ξεκίνημα καθενός από εμάς ως μοναδικού ατόμου.» «Το ζυγωτό είναι η αρχή ενός νέου ανθρωπίνου όντος (δηλαδή ενός εμβρύου).»

Keith L. Moore, «The Developing Human: Clinically Oriented Embryology», 7η έκδοση, 2003, Φιλαδέλφεια, PA: W. B. Saunders Company, σελίδα 16, 2.

Preborn child at 12 weeks

7. «Στο κλάσμα εκείνο του δευτερολέπτου που τα χρωμοσώματα σχηματίζουν ζεύγη, καθορίζεται το φύλο του νέου παιδιού, προσδιορίζονται τα κληρονομικά χαρακτηριστικά που λαμβάνει από κάθε γονέα και μια νέα ζωή έχει ήδη δημιουργηθεί.»

Kaluger G., και Kaluger M., «Human Development: The Span of Life», 1974, The C.V. Mosby Co., Σεντ Λούις, Μισούρι, σελίδες 28-29.

8. «Ένα εγχειρίδιο εμβρυολογίας περιγράφει το πως ο τοκετός είναι απλά και μόνο ένα από τα στιγμιότυπα κατά την ανάπτυξη ενός μωρού και όχι η αρχή της ύπαρξής του:

“Θα πρέπει πάντα να υπενθυμίζεται το γεγονός ότι πολλά όργανα δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένα κατά τον τελευταίο μήνα της κυήσεως, και ο τοκετός θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός ως ένα από τα πολλά γεγονότα κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας.”»

F. Beck, «Human Embryology», 1985, Blackwell Scientific Publications, σελίδα vi.

9. «Είναι η διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο ωάριο και η επακόλουθη ανάμειξη του υλικού του πυρήνα που το κάθε κύτταρο συνεισφέρει στην ένωση αυτή, η οποία στοιχειοθετεί την έναρξη της ζωής ενός νέου ανθρώπου.»

Clark Edward and Corliss Patten, «Human Embryology», McGraw – Hill Inc., σελίδα 30.

10. «Μολονότι είναι σύνηθες να διαιρείται η ανθρώπινη ανάπτυξη σε δύο περιόδους, την προ και την μετά την γέννηση, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο τοκετός είναι απλώς και μόνο ένα επεισόδειο κατά την ολοκλήρωση του ανθρώπου, το οποίο τροποποιεί το περιβάλλον της συνεχιζόμενης ανάπτυξής του.»

Moore και Persaud, «The Developing Human: Clinically Oriented Embryology», έκδοση, 1993, Φιλαδέλφεια, PA: W. B. Saunders Company, σελίδα 1.11. «Το μωρό σας ξεκίνησε ως ένα γονιμοποιημένο ωάριο… Κατά τις έξι πρώτες εβδομάδες, το μωρό ονομάζεται έμβρυο.»

«Prenatal Care», US Department Of Health And Human Services (Διεύθυνση Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Η.), Maternal and Child Health Division (Τμήμα Μητρικής και Παιδικής Υγείας), 1990.

12. «Ο Landrum B. Shettles, M.D., PhD, ήταν ο πρώτος επιστήμονας που κατάφερε να ολοκληρώσει μια τεχνητή (εξωσωματική) γονιμοποίηση:

“Το ζυγωτό είναι ανθρώπινη ζωή… υπάρχει ένα τεκμηριωμένο γεγονός που κανείς δε μπορεί να αρνηθεί· τα ανθρώπινα όντα έχουν ως αφετηρία τους τη σύλληψη.”

“Η λέξη ζυγωτό είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη προσφάτως συλληφθείσα ζωή, μετά την επιτυχή συνάντηση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο αλλά πριν τα κύτταρα του εμβρύου εισέλθουν στα στάδια της διαίρεσης.”»

Από Landrum B. Shettles, «Rites of Life: The Scientific Evidence for Life before Birth», 1983, Γκραντ Ράπιντς, Μίτσιγκαν, MI: Zondervan Publishing House, σελίδα 40.

13. Το ιατρικό εγχειρίδιο «Before We Are Born – Essentials of Embryology and Birth Defects» («Πριν τη γέννησή μας: Τα βασικά της Εμβρυολογίας και οι Γενετικές ανωμαλίες») αναφέρει: “Το ζυγωτό και το πρώιμο έμβρυο είναι ζωντανοί ανθρώπινοι οργανισμοί.”

Keith L. Moore & Persaud T. V. N., «Before We Are Born – Essentials of Embryology and Birth Defects», έκδοση, 1998, Φιλαδέλφεια, PA: W. B. Saunders Company, σελίδα 500.

14. «Έτσι ένα νέο κύτταρο σχηματίζεται από την ένωση ενός αρσενικού με ένα θηλυκό γαμέτη [σπερματοζωάριο και ωάριο]. Αυτό το κύτταρο, το οποίο είναι κοινώς γνωστό ως ζυγωτό, περιλαμβάνει ένα νέο συνδυασμό γενετικού υλικού που δίνει ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο διαφορετικό και από τους δύο γονείς αλλά και από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο.»

Sally B Olds, κ., «Obstetric Nursing», 1980, Menlo Park, Καλιφόρνια, Addison – Wesley, σελίδα 136.

15. «Ο όρος σύλληψη αναφέρεται στην ένωση των απλοειδών πυρηνικών στοιχείων των γαμετών, του αρσενικού και του θηλυκού, πριν από την από κοινού δημιουργία , από την οποία και αρχίζει η ανάπτυξη μιας νέας ζώσας ύπαρξης. To ζυγωτό που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία αυτή, αποτελεί την εκκίνηση μιας νέας ζωής.»

Greenhill J. P., και, Freidman E. A., «Biological Principles and Modern Practice of Obstetrics», 1974, Φιλαδέλφεια, PA: W. B. Saunders Company, σελίδες 17 και 23.

16. «Η ανάπτυξη αρχίζει με τη γονιμοποίηση, τη διαδικασία κατά την οποία ο αρσενικός γαμέτης, το σπερματοζωάριο, και ο θηλυκός γαμέτης, το ωάριο, ενώνονται για να δημιουργηθεί το ζυγωτό.»

Sadler T. W., «Langman’s Medical Embryology», 10η έκδοση, 2006, Φιλαδέλφεια, PA: Lippincott, Williams & Wilkins, σελίδα 11.

17. «[Το ζυγωτό], που σχηματίζεται από την ένωση ενός ωαρίου με ένα σπερματοζωάριο, αποτελεί την αρχή μιας νέας ανθρώπινης ύπαρξης.»

Keith L. Moore, «Before We Are Born: Essentials of Embryology», 7η έκδοση, 2008, Φιλαδέλφεια, PA: Saunders, σελίδα 2.

18. «Μολονότι η ζωή είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, η γονιμοποίηση… είναι ένα κρίσιμο ορόσημο μιας και, κάτω από συνηθισμένες συνθήκες, δημιουργείται ένας νέος, γενετικά ξεχωριστός ανθρώπινος οργανισμός όταν τα χρωμοσώματα του αρσενικού και του θηλυκού απλοειδούς γενετικού κυττάρου αναμιχθούν μέσα στο ωάριο.»

Ronan O’Rahilly και Fabiola Miller, «Human Embryology and Teratology», 3η έκδοση, 2001, Νέα Υόρκη, Wiley-Liss, σελίδα 8.

19. «[Όλοι] οι οργανισμοί, ανεξάρτητα του πόσο μεγάλοι και περίπλοκοι μπορεί να γίνουν όταν ενηλικιωθούν, ξεκινούν τη ζωή τους ως ένα μοναδικό κύτταρο. Αυτή είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο για παράδειγμα, που ξεκινά τη ζωή του ως ένα γονιμοποιημένο ωάριο.»

Dr. Morris Krieger, «The Human Reproductive System», 1969, Sterling Pub. Co, σελίδα 88.20. «Το πρώτο κύτταρο της νέας και μοναδικής ανθρώπινης ζωής, ξεκινά την ύπαρξή του τη χρονική στιγμή της σύλληψης (γονιμοποίηση) όταν ένα ζωντανό σπερματοζωάριο από τον πατέρα ενώνεται με το ένα ζωντανό ωάριο από τη μητέρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη ζωή περνά από τη μια γενιά στην επόμενη. Δεδομένου του κατάλληλου περιβάλλοντος και της κατάλληλης γενετικής σύνθεσης, το μοναδικό (γονιμοποιημένο) κύτταρο ακολούθως δίνει τη θέση του στα τρισεκατομμύρια των εξειδικευμένων και αναβαθμισμένων κυττάρων, που συνθέτουν τις δομές και επιτελούν τις λειτουργίες κάθε ξεχωριστού ανθρώπινου σώματος.

Κάθε ανθρώπινο ον που είναι ζωντανό σήμερα, αλλά και κάθε ανθρώπινο όν που υπήρξε ποτέ, όσο αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί επιστημονικά, ξεκίνησε τη ξεχωριστή του ύπαρξη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή, ως ένα κύτταρο. Εάν πεθάνει αυτό το αρχικό κύτταρο, ή κάθε επακόλουθος σχηματισμός κυττάρων του, ο άνθρωπος πεθαίνει, παύοντας να υπάρχει ως ζωντανός οργανισμός σε υλική μορφή. Δεν υπάρχουν γνωστές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, στο πεδίο της ανθρώπινης Βιολογίας.»

James Bopp, επιμελητής έκδοσης, «Human Life and Health Care Ethics», τόμος 2, 1985, Frederick, MD: University Publications of America.21. «Κατά τη συγχώνευσή τους, οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες παράγουν ένα γονιμοποιημένο μεμονωμένο κύτταρο, το ζυγωτό, που αποτελεί την εκκίνηση μιας νέας ανθρώπινης ζωής.»

Rand McNally, «Atlas of the Body», 1980, Νέα Υόρκη, Rand McNally and Company, σελίδες 139 και 144.

22. «[Το ζυγωτό] προκύπτει από την ένωση ενός ωαρίου με ένα σπερματοζωάριο. Το ζυγωτό είναι η αρχή μιας νέας ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανθρώπινη ανάπτυξη ξεκινά με τη γονιμοποίηση, μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ένας αρσενικός γαμέτης, ή σπερματοζωάριο… ενώνεται με ένα θηλυκό γαμέτη, ή ωάριο… για να δημιουργηθεί ένα μοναδικό κύτταρο που ονομάζεται ζυγωτό. Αυτό το άκρως εξειδικευμένο, πολυδύναμο κύτταρο, χαρακτηρίζει την αφετηρία κάθε ενός από εμάς ως μοναδικής ανθρώπινης ύπαρξης.»

Keith L. Moore, PhD, & Persaud T. V. N., MD, «The Developing Human: Clinically Oriented Embryology», 6η έκδοση, 1998, Φιλαδέλφεια, PA: W. B. Saunders Company, σελίδες 2-18.23. «… είναι επιστημονικά ορθό να πούμε ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκινά με τη σύλληψη.»

Dr. Micheline Matthews-Roth, Harvard Medical School, αναφερόμενο από Public Affairs Council (Συμβούλιο Δημοσίων Υποθέσεων).

24. «… Η σύλληψη παρέχει ζωή και σε καθιστά μοναδικό στον κόσμο. Εκτός άν έχεις πανομοιότυπο δίδυμο αδελφό, πρακτικά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, κατά τη φυσική ροή των γεγονότων, ότι θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ ένας “άλλος εαυτός σου” – ούτε καν στην περίπτωση που η ανθρωπότητα θα διαρκούσε για δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη.»

Shettles Landrum, MD, Rorvik David, «Rites of Life: The Scientific Evidence for Life Before Birth», 1983, Γκραντ Ράπιντς, Μίτσιγκαν, MI: Zondervan Publishing House, σελίδα 36.

25. Από το Newsweek, Νοέμβριος 12, 1973: «Η ανθρώπινη ζωή ξεκινά όταν το ωάριο γονιμοποιείται και η νέα συνδυασμένη κυτταρική μάζα αρχίζει να διαιρείται.»

Dr. Jasper Williams, πρώην πρόεδρος της Εθνικής Ιατρικής Ένωσης (Former President of the National Medical Association), σελίδα 74.

26. «Ο σχηματισμός, η ωρίμανση, και η συνάντηση ενός αρσενικού και ενός θηλυκού γεννητικού κυττάρου, είναι τα προπαρασκευαστικά γεγονότα της τελικής ένωσής τους σε ένα σύνθετο κύτταρο, δηλαδή του ζυγωτού, γεγονός το οποίο αναμφίβολα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ανθρώπινης ύπαρξης. Η διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο ωάριο, η συνένωση, και η ανάμειξη του γενετικού υλικού τους, συνιστούν τη διαδικασία της γονιμοποίησης.»

Leslie Brainerd Arey, «Developmental Anatomy», έκδοση, 1974, Φιλαδέλφεια, PA: Saunders, σελίδα 55.

27. «Από βιολογικής απόψεως, η ανθρώπινη ανάπτυξη ξεκινά με τη γονιμοποίηση.»

«The Biology of Prenatal Development», National Geographic, 2006, βίντεο.

28. «Τα δύο κύτταρα γίνονται ένα σταδιακά και με κομψότητα. Πρόκειται για τη στιγμή της σύλληψης, όπου δημιουργείται μια μοναδική συλλογή γενετικού υλικού, ένα ανθρώπινο “ίχνος” που ποτέ δεν προϋπήρξε και που ποτέ δεν πρόκειται να επαναληφθεί.»

«In the Womb», National Geographic, 2005, βίντεο για την προγεννητική ανάπτυξη.


29. «… Ως εκ τούτου, το ζυγωτό φέρει μια νέα διάταξη γονιδίων στα χρωμοσώματά του που ποτέ δεν έχει αναπαραχθεί σε κανένα άλλο άνθρωπο. Η γενετική σύσταση του απογόνου που προορίζεται να αναπτυχθεί από το γονιμοποιημένο ωάριο είναι εντελώς διαφορετική από τη γενετική σύσταση οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου στην υφήλιο.»

De Coursey R.M., «The Human Organism», 4η έκδοση, 1974, McGraw Hill Inc., Toronto, σελίδα 584.

30. «Ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την ανάπτυξη του ανθρώπου πριν τον τοκετό ονομάζεται εμβρυολογία. Πρόκειται για την ιστορία των θαυμάτων που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα μεμονωμένο μικροσκοπικό κύτταρο μεταμορφώνεται σε ένα περίπλοκο ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό. Γενετικά το ζυγωτό είναι ολοκληρωμένο κύτταρο. Απεικονίζει έναν νέο μονοκύτταρο άνθρωπο.»

Thibodeau G.A., και, Anthony C.P., «Structure and Function of the Body», 8η έκδοση, 1988, St. Louis: Times Mirror/Mosby College Publishers, σελίδες 409-419.

31. «Η ανάπτυξη ενός νέου ανθρώπινου οργανισμού ξεκινά όταν το σπερματοζωάριο ενός ανδρός διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη ενός ωαρίου μιας γυναικός… Η λάχνες θα γίνουν ο πλακούντας, ο οποίος θα θρέψει το αναπτυσσόμενο παιδί για τους επόμενους οκτώμισι μήνες.»

Scarr S., Weinberg R.A., και, Levine A., «Understanding Development», 1986, Harcourt Brace Jovanovich Inc., σελίδες 86.

32. «Κάθε άνθρωπος ξεκινά τη ζωή του με το συγκερασμό δύο κυττάρων, ενός θηλυκού ωαρίου και ενός πολύ μικρότερου ανδρικού σπερματοζωαρίου. Αυτή η μικροσκοπική μονάδα, όχι μεγαλύτερη από μια τελεία πάνω σε αυτή τη σελίδα, περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να καταστεί δυνατή η εξέλιξή του στην πολύπλοκη… δομή του ανθρώπινου σώματος. Η μητέρα το μόνο που υποχρεούται να κάνει είναι να του παρέχει τροφή και ασφάλεια.»

Clark J., επιμελητής έκδοσης, «The Nervous System: Circuits of Communication in the Human Body», 1985, Torstar Books Inc., Toronto, σελίδα 99.

33. «Το ζυγωτό (το μεμονωμένο γονιμοποιημένο ωάριο) αντιπροσωπεύει την έναρξη της κύησης και τη δημιουργία μιας νέας ζωής.»

Turner J. S., και Helms D. B., «Lifespan Developmental», 2η έκδοση, 1983, CBS College Publishing, Holt Rhinehart, Winston, σελίδα 53.

34. «Το σύνολο σχεδόν των ανωτέρων θηλαστικών ξεκινούν τη ζωή τους από ένα μεμονωμένο κύτταρο, το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό)… Η χρονική στιγμή της γονιμοποίησης αποτελεί το σημείο εκκίνησης στον κύκλο της ζωής, ή οντογένεσης του ατόμου.»

Carlson Bruce M., «Patten’s Foundations of Embryology», έκδοση, 1996, Νέα Υόρκη, McGraw-Hill, σελίδα 3.

35. «Έμβρυο: Το αναπτυσσόμενος άτομο κατά την περίοδο μεταξύ της ένωσης των αναπαραγωγικών κυττάρων και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των οργάνων του όταν καταστεί ανεξάρτητος οργανισμός… Κατά τη στιγμή που το σπερματοζωάριο του ανδρός συναντά το ωάριο της γυναικός και η ένωση καταλήγει σε ένα γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό), μια νέα ζωή έχει μόλις αρχίσει… Ο όρος έμβρυο καλύπτει πλήρως τα πολλαπλά στάδια της πρώιμης ανάπτυξης από τη σύλληψη μέχρι την ένατη, ή τη δέκατη εβδομάδα από την αρχή της ζωής.»

Considine Douglas, επιμελητής έκδοσης, «Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia», έκδοση, 1976, Νέα Υόρκη, Van Nostrand Reinhold Company, σελίδα 943.

36. «… αλλά η αληθινή ιστορία δεν ξεκινά με τον τοκετό. Το βρέφος έχει προυπάρξει για μήνες – αρχικά σηματοδοτώντας την παρουσία του με μικρά εξωτερικά σημεία, και στη συνέχεια ως ένα ξένο πλασματάκι το οποίο μεγαλώνει και βαθμηδόν επηρεάζει τις ζωές όσων βρίσκονται τριγύρω του…»

Lennart Nilsson, «A Child is Born», πλήρως αναθεωρημένη έκδοση, 1986, Dell Publishing Co., Νέα Υόρκη.

37. «Μέσα στο κλάσμα δευτερολέπτου, όταν τα χρωμοσώματα σχηματίζουν ζεύγη [κατά τη σύλληψη], θα προσδιοριστεί το φύλο του νέου παιδιού, θα καθοριστούν τα κληρονομικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται από έκαστο γονέα, και μια νέα ζωή θα έχει ξεκινήσει.»

Kaluger G., και Kaluger M., «Human Development: The Span of Life», 1974, St. Louis: Times Mirror/Mosby College Publishers, σελίδες 28-29.

38. «Η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου όντος ξεκινά με τη γονιμοποίηση, διαδικασία κατά την οποία δύο εξαιρετικά εξειδικευμένα κύτταρα, το σπερματοζωάριο του ανδρός και το ωάριο της γυναικός, ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα νέο οργανισμό, το ζυγωτό.»

Langman Jan., «Medical Embryology», έκδοση, 1975, Βαλτιμόρη: Williams and Wilkins, σελίδα 3.

39. «Είναι η διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο ωάριο και η επακόλουθη μίξη του υλικού των πυρήνων τους , η οποία στοιχειοθετεί την αποπεράτωση της διαδικασίας γονιμοποίησης και σηματοδοτεί την εκκίνηση της ζωής ενός νέου ανθρώπου.»

Bradley M. Patten, «Human Embryology», 3η έκδοση, 1968, Νέα Υόρκη, McGraw Hill, σελίδα 43.

40. «Η γονιμοποίηση είναι ένα κρίσιμο ορόσημο μιας και, κάτω από κοινές συνθήκες, δημιουργείται ένας νέος, γενετικά ξεχωριστός, ανθρώπινος οργανισμός… Η γονιμοποίηση είναι ο προάγγελος των γεγονότων που ξεκινούν όταν ένα σπερματοζωάριο έρχεται σε επαφή με ένα ωάριο… To ζυγωτό… είναι ένα μονοκύτταρο έμβρυο…»

Ronan R. O’Rahilly, και Fabiola Muller, «Human Embryology & Teratology», 1996, Νέα Υόρκη, Wiley-Liss, σελίδες 5-55.

 

Πηγή: liveaction.org

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko