«Ρῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον...», σῶσαι τά αθῶα ἔμβρυα ἀπό τήν ἔκτρωση!

 

«... ρῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους, μὴ φείσ ἐὰν δὲ εἴπῃς, οὐκ οἶδα τοῦτον, γίνωσκε ὅτι Κύριος καρδίας πάντων γινώσκει, καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε πάντα, ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Παροιμ. 24, 11–12).

Μετάφραση:

«... σῶσαι αὐτούς πού ὁδηγοῦνται στό θάνατο καί ἐλευθέρωσε ἐκείνους πού πρόκειται νά φονευθοῦν, μή λυπηθεῖς χρήματα καί κόπους γι’ αὐτό. Ἐάν ὅμως πεῖς, δέν τόν γνωρίζω αὐτόν, μάθε ὅτι ὁ Κύριος γνωρίζει πολύ καλά τίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί ὅτι Αὐτός πού ἔπλασε κάθε ψυχή, Αὐτός γνωρίζει τά πάντα, καί ἀνταποδίδει στόν καθένα ἀνάλογα μέ τά ἔργα του».

--------------------

Κι ἄν αὐτή ἡ προτροπή ἰσχύει γι’ αὐτούς πού ἡ δική τους μητέρα τούς ἔφερε στή ζωή καί κινδυνεύουν, γιά διάφορους λόγους, νά τούς σκοτώσουν, πόσο μᾶλλον πρέπει νά ἰσχύει γιά τά ἀγέννητα ἀθῶα παιδιά, πού ἡ ἴδια ἡ μάνα τους, συνεπικουρούμενη τίς περισσότερες φορές ἀπό τό στενό της περιβάλλον, τά ὁδηγεῖ στό θάνατο!

Ὅλοι εἴμαστε συνυπεύθυνοι στό νά τά σώσουμε. Κι οὔτε κόπος, οὔτε χρόνος, οὔτε χρήματα, οὔτε τίποτε ἄλλο, ἀπό αὐτά πού μποροῦμε νά κάνουμε, πρέπει νά τσιγκουνευόμαστε, προκειμένου νά πείσουμε, νά βοηθήσουμε τίς μητέρες τους νά μήν τά σκοτώσουν μέ ἔκτρωση! Καί ὅσοι προφασίζονται διάφορες δικαιολογίες καί ἀδιαφοροῦν γιά τόν ἀπάνθρωπο καί βίαιο θάνατο χιλιάδων ἐμβρύων, λέγοντας: «δέν τά θεωροῦμε ἀνθρώπους», ἄς γνωρίζουν ὅτι ὁ παντογνώστης Θεός, Αὐτός πού ἔπλασε αὐτά τά παιδιά, πού τούς ἔδωσε τήν ἀθάνατη ψυχή, Αὐτός πού γνωρίζει ὅλους μας πολύ καλά, θά ἀνταποδώσει στόν καθένα ἀνάλογα μέ τά ἔργα του, μέ τό τί δηλ. κάναμε ἤ δέν κάναμε!

 

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,

Ἀντιπρόεδρος «Πανελληνίου Ἑνώσεως

Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (www.pefip.gr)

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko