Έξοδος

 

Σχόλιο «Αφήστε με να ζήσω!»: Οι μαίες, οι ιατροί, και κάθε εργαζόμενος που υπηρετεί τη ζωή, εκτελεί την διακονία αυτή συνειδητά, γνωρίζοντας πως διαχειρίζεται ένα δώρο του Θεού. Αυτή η προσφορά φροντίδας γίνεται με υπακοή πρώτα στο νόμο του Θεού που είναι ο Ζωοδότης και μετά στον ανθρώπινο νόμο. Έτσι ευλογείται η διακονία και ευεργετείται όχι μόνο ο άνθρωπος που έχει ανάγκη αλλά και όλος ο λαός.

______________

Από τα αναγνώσματα της Προηγιασμένης της Μεγάλης Δευτέρας.

Έξοδος. Κεφάλαιο Α΄, στ.15-20.

«Και είπε ο βασιλεύς των Αιγυπτίων ταις μαίες των Εβραίων, τη μια αυτών όνομα Σεπφώρα ,και το όνομα της δευτέρας Φουά, και είπεν όταν μαιούσθε τας Εβραίας και ώσι προς το τίκτειν, εάν μεν άρσεν ή, απεκτείνατε αυτώ, εάν δε θήλυ,περιποιείσθε αυτώ. εφοβήσθησαν δε αι μαίαι τον Θεόν, και ούκ εποίησαν καθότι συνέταξεν αυταίς ο βασιλεύς Αιγύπτου και εζωογόνουν τα άρσενα. εκάλεσε δε ο βασιλεύς Αιγύπτου τας μαίας, και είπεν αυταίς. τι ότι εποιήσατε το πράγμα τούτο και εζωογονείτε τα άρσενα; είπαν δε αι μαίαι τω Φαραώ:ούχ ως γυναίκες Αιγύπτου αι Εβραίαι, τίκτουσι γαρ πρίν ή εισελθείν προς αυτάς τας μαίας.και έτικτον. εύ δε εποίει ο Θεός τας μαίας και επλήθυνεν ο λαός και ίσχυε σφόδρα.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Και είπε ο βασιλεύς των Αιγυπτίων προς τις μαίες των Εβραίων, που ονομάζονταν η μια Σεπφώρα και η άλλη Φουά: «Όταν βοηθάτε τις Εβραίες στο τοκετό και φτάνει η ώρα και γεννούν, εάν το παιδί είναι αγόρι να το σκοτώνετε, εάν είναι κορίτσι να το φροντίζετε». Οι μαίες όμως σεβόταν το Θεό, και δεν έκαναν αυτό που τους διέταξε ο βασιλιάς της Αιγύπτου,αλλά βοηθούσαν και τα αγόρια που γεννιόταν.

Τις κάλεσε ξανά ο βασιλιάς της Αιγύπτου και τις ρώτησε: «Γιατί το κάνετε αυτό και υποστηρίζετε και τα αγόρια;» Και εκείνες απάντησαν στο Φαραώ: «Οι Εβραίες γυναίκες δεν είναι σαν τις γυναίκες της Αιγύπτου, οι δικές μας πρώτα γεννούν και μετά καλούν για βοήθεια τη μαία». Και εξακολουθούσαν να βοηθούν στο τοκετό. Ο Θεός ευεργέτησε αυτές τις μαίες και ο λαός πλήθυνε και απέκτησε μεγάλη δύναμη.

 

 

 

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko