Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

Στην εκδήλωση των ορθοδόξων χριστιανικών σωματείων Αθηνών με θέμα: «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ» – ΑΘΗΝΑ 6-5-2018

 Μὲ πολλὴ χαρὰ ἀπευθύνομαι σὲ ἐσᾶς τοὺς συνδιοργανωτὲς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ἀθηνῶν τῆς σπουδαίας αὐτῆς Ἡμερίδας - Ἐκδήλωσης μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω» καὶ σᾶς ἐκφράζω μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου τὰ θερμά μου συγχαρητήρια γιὰ τὴν διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης.

Τὸ θέμα ποὺ θὰ ἀπασχολήσει τὴν Ἡμερίδα σας εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον, σπουδαῖο, νευραλγικό, ἐπεῖγον καὶ λίαν ἐπίκαιρο. Πρόκειται γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ἕνα θέμα καίριο καὶ συγχρόνως οὐσιαστικὸ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μέλλον τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰδικότερα τῆς πατρίδας μας ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὶς στατιστικὲς γηράσκει.

Κατὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τῆς συλλήψεως ὑπάρχει ἀνθρώπινη ζωή, ἀξία προστασίας καὶ τιμῆς. Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄνθρωπο περιλαμβάνει καὶ τὸ ἔμβρυο, τὸ κυοφορούμενο. Ἔπειτα τὸ ἀνθρώπινο σῶμα δὲν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία ἐκείνου ποὺ τὸ φέρει, ἀλλὰ εἶναι θεῖο δῶρο. Δηλαδὴ διαχειριζόμαστε αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε καὶ εἴμαστε ὑπόλογοι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως» γιὰ τὴν καλὴ ἢ κακὴ διαχείριση. Σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω χριστιανικὴ διδασκαλία ἀπορρέει τὸ δικαίωμα κάθε παιδιοῦ νὰ γεννηθεῖ, νὰ ζήσει καὶ ὄχι νὰ ἀποθάνει. Κατὰ συνέπειαν καὶ ἡ γέννηση ἑνὸς παιδιοῦ εἶναι ἱερὴ πράξη, ἡ δὲ διακοπὴ τῆς ζωῆς τοῦ κυοφορουμένου συνιστᾶ ἁμαρτία.

Ἐν προκειμένῳ ὁ 91ος κανόνας τῆς 6ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ὁ 2ος κανόνας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καταδικάζουν τὴν ἀποτρόπαια αὐτὴ πράξη τοῦ φόνου τοῦ κυοφορουμένου ἐμβρύου.

Γενικῶς ἡ Ἐκκλησία στὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ἐμβρύου ζητεῖ τὴν ἐπικράτηση κατὰ πάντα τῆς ἠθικῆς δεοντολογίας γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει εὐχὲς «τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου», «εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ», εὐχὲς «εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον μεθ’ ἡμέρας τεσσαράκοντα», βαπτίζει τὰ νήπια, δίδει τὴν θεία Κοινωνία, καὶ πάντοτε χαίρεται, εὐλογεῖ καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν νέα ἀνθρώπινη ὕπαρξη στὸν κόσμο.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς χαιρετίζω τὴν ὅλη αὐτὴ ἐκδήλωση καὶ εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία καὶ ἀγαθὰ καὶ ἐποικοδομητικὰ πορίσματα γιὰ ὅλους μας.

 

Μετ’ εὐχῶν καὶ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko