«Σύμβουλοι Δεξιοτήτων» για τα παιδιά μας του 21ου αιώνα

 

Πολλοί γονείς πιστεύουν πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα βοηθήσει τα παιδιά τους να αποφύγουν την έκτρωση. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα μάλιστα. Το ίδιο πιστεύει και το Υπουργείο Παιδείας που την ενέταξε στο πρόγραμμα σπουδών από το Νηπιαγωγείο και έως το Γυμνάσιο, στα πλαίσια επίτευξης των  στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030, UN Sustainable Development Goals.(1)

Το εγχειρίδιο προώθησης των εν λόγω στόχων, «UNESCO, International technical guidance on sexuality education An evidence-informed approach»(2), έχει την υποστήριξη πολλών οργανισμών του ΟΗΕ μεταξύ των οποίων του WHO(3)  και του συνεργάτη του International Planned Parenthood Federation/European Network.(4) που είναι και επιβλέπων σύμβουλος εφαρμογής του προγράμματος στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι σύμβουλοι. Είναι και ο SIECUS. Στο εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο του νηπιαγωγείου «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» (5) ορίζεται η  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά το Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS): «Ορίζουμε λοιπόν τη σεξουαλική αγωγή και την αγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων ως μια μακροχρόνια, δια βίου διαδικασία προβληματισμού, κατάκτησης πληροφοριών και διαμόρφωσης συμπεριφορών, πεποιθήσεων και αξιών γύρω από την ταυτότητα του φύλου, τις σχέσεις και την οικειότητα. Επίσης, πραγματεύεται θέματα αυτό-αντίληψης και εικόνας του σώματος, καθώς και θέματα που αφορούν τους ρόλους των φύλων. Αγγίζει τις βιολογικές, κοινωνικοπολιτισμικές και πνευματικές διαστάσεις της σεξουαλικότητας, που σχετίζονται με τον πνευματικό τομέα, το συναισθηματικό τομέα και την ευρύτερη επίδραση της συμπεριφοράς (Συμβούλιο Πληροφοριών και Σεξουαλικής Αγωγής των Η.Π.Α. SIECUS)». (Σελ.2)

Και παρακάτω (σελ. 3)στο ίδιο εγχειρίδιο αναφέρεται: «Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας σε έκδοσή του αναφέρει ότι: «...το σχολείο, μέσω της Σεξουαλικής Αγωγής, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο όχι μόνο θα παρέχει την ορθή πληροφόρηση αλλά επίσης θα συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφοράς, αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του εαυτού μας» (Μεράκου κ.ά., 2000: 12)»

Συνοψίζοντας: Προωθείται η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Συμπεριληπτικού Τύπου, μέσω του σχολείου, με αμφισβητούμενη επιστημονική πληροφόρηση, και στόχους την διαμόρφωση πεποιθήσεων, κοινωνικοπολιτισμικών και πνευματικών αξιών και  συμπεριφορών στα παιδιά μας, υπό την καθοδήγηση μεταξύ άλλων του SIECUS και της Planned Parenthood Federation/European Network.

Παραθέτουμε την κοινή δήλωση των SIECUS- Planned Parenthood για το ζήτημα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης- Έκτρωσης, προς ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις θέσεις των φορέων που θα διαμορφώσουν αξίες και στόχους ζωής στα παιδιά μας. Πρόκειται για  γκρέμισμα κάθε ίχνους σεβασμού στο σώμα και τη ψυχή των  παιδιών, για συνειδητή προώθηση της έκτρωσης, αποδόμηση των γονέων αλλά και όσων υπερασπίζονται τα δύσμοιρα γεννημένα και αγέννητα παιδιά. Με την χρήση του σχολείου και της σεξουαλικής του διαπαιδαγώγησης ως εργαλείων χειραγώγησης.

 

Παραπομπές:

1.http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2019-2020/prosklisi_26_02_2020_1.pdf

2.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi

3.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

4.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf

5.https://specialeducationews.files.wordpress.com/2018/12/att000_frixos.pdf


symvoyloi deksiothten gia ta paidia mas toy 21 aiwna 03

 
Αν σας ενδιαφέρει ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ…

Θα πρέπει να σας ενδιαφέρει και η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ….

Από: Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS), siecus.org και Planned Parenthood


Η έκτρωση και η  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μοιράζονται κοινές αξίες.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το σώμα τους κατόπιν ενημέρωσης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, περιλαμβανομένης της αντισύλληψης και της έκτρωσης. Οι υπερασπιστές της αναπαραγωγικής υγείας, δικαιωμάτων και δικαιοσύνης, αγωνίζονται ακούραστα για να γίνει η σωματική αυτοδιάθεση πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους.

Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι μένουν συχνά έξω από την συζήτηση που περιλαμβάνει το δικαίωμα στη  σωματική αυτοδιάθεση και ειδικότερα στο δικαίωμα πρόσβασης στην νόμιμη και ασφαλή έκτρωση.

Όταν οι νέοι άνθρωποι αποκλείονται από αυτές τις συζητήσεις, τους στερείται το δικαίωμα να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αναπαραγωγικά δικαιώματα και επιλογές επίσης. Περικυκλωμένοι από μυριάδες περιορισμούς στην πρόσβαση της άμβλωσης (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: κόστος, απαίτηση συγκατάθεσης από τους γονείς, υποχρεωτικό χρόνο αναμονής, περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων κλινικών, προβλήματα επικοινωνίας λόγω γλώσσας, και έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες), αυτή η έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης επηρεάζει δραματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων.

Επιπλέον υπάρχουν πολλές μορφές καταπίεσης – οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτικής- που εμποδίζουν τους νέους να ασκήσουν το Συνταγματικό τους δικαίωμα. Οι περιορισμοί στην έκτρωση είναι σχεδιασμένοι για να ελέγχουν τις αναπαραγωγικές ελευθερίες και επιπλέον να καταπιέζουν τις έγχρωμες κοινότητες.

Το 90%  του συνόλου των περιοχών των ΗΠΑ στερούνται κάποιας κλινικής που να προσφέρει υπηρεσίες έκτρωσης.(1)  Όμως σε όλες αυτές υπάρχει ένα σχολείο που μπορεί να προσφέρει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εξυπηρετεί ως δυνατότητα να πληροφορηθούν οι νέοι άνθρωποι για τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα και τις επιλογές στην εγκυμοσύνη, ειδικά όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ανάλογη πληροφόρηση από μία κλινική.

symvoyloi deksiothten gia ta paidia mas toy 21 aiwna 03


Υποστηρίζοντας την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, υποστηρίζετε τα δικαιώματα  στην έκτρωση.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που καλύπτει όλες τις πλευρές της σεξουαλικής υγείας - περιλαμβανομένης της αντισύλληψης, της επείγουσας αντισύλληψης και τις επιλογές στη κύησης – είναι απαραίτητες στους νέους ανθρώπους για να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης σχετικά με την υγεία τους και την ευημερία τους.

Η διδασκαλία των νέων ανθρώπων για  όλες τις επιλογές τους, βοηθά να  σταματήσει ο στιγματισμός και η ντροπή που συχνά σχετίζονται με την έκτρωση.


Η «Έκτρωση» δεν είναι κακιά κουβέντα.

 • Η σιωπή και η μυστικότητα σχετικά με την έκτρωση οδηγεί πολλούς νέους να μην αναζητούν τις κατάλληλες υπηρεσίες έκτρωσης ή να έχουν λανθασμένη ή παραπλανητική πληροφόρηση που ενδέχεται να επηρεάσει την απόφασή τους. Πραγματικά, αυτή ακριβώς είναι η ελπίδα του κινήματος εναντίον των εκτρώσεων: πως ο στιγματισμός και η ντροπή για την έκτρωση θα οδηγήσει στο να αποζητήσουν οι γυναίκες λιγότερο συχνά την έκτρωση.(2)
 • Η έρευνα δείχνει πως μια μεγάλη μερίδα γυναικών πιστεύει πως θα περιφρονούνταν εάν οι άλλοι γνώριζαν πως είχαν κάνει έκτρωση, και περισσότερες από 1 στις 6 γυναίκες πιστεύουν πως ο γιατρός τους θα τις αντιμετώπιζε διαφορετικά εάν γνώριζε.(3)
 • Αυτές είναι δομημένες πεποιθήσεις για τις έγχρωμες κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν ένα εκ φύσεως ρατσιστικό σύστημα υγείας.
 • Όσο περισσότερο συζητείται και γίνεται κατανοητή η έκτρωση, τόσο πιο απίθανο γίνεται να πετυχαίνουν οι προσπάθειες στιγματισμού και ντροπής.
 • Η έκτρωση δίνει δύναμη στις γυναίκες και στους ανθρώπους που μπορούν να μείνουν έγκυοι, για να λάβουν τις δικές τους καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το εάν και πότε θα κάνουν παιδιά, θα δημιουργήσουν υγιείς οικογένειες και θα αναπτύξουν βιώσιμες κοινότητες.
 • Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συμπεριληπτικού τύπου είναι αποτελεσματική.
 • Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί συχνά το πρώτο σημαντικό σημείο επαφής των νέων με την  πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές στην εγκυμοσύνη, στις οποίες περιλαμβάνεται η γονεϊκή ευθύνη, η  υιοθεσία και η άμβλωση.
 • Η χρήση της σεξουαλικής εκπαίδευσης για την ακριβή διδασκαλία των νέων σχετικά με την άμβλωση βοηθά στη μείωση της εξάπλωσης ψευδών πληροφοριών και διευκολύνει τις ανοιχτές και αμερόληπτες συζητήσεις που λειτουργούν για την εξουδετέρωση του στιγματισμού που επηρεάζει την πρόσβαση στην έκτρωση.
 • Η σεξουαλική εκπαίδευση ξεκαθαρίζει τους μύθους σχετικά με την έκτρωση, παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε γεγονότα σχετικά με το τί είναι η άμβλωση (και τί δεν είναι) και πληροφορεί για το πού και πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νέοι στις υπηρεσίες εκτρώσεων.
 • Χωρίς τη σεξουαλική εκπαίδευση, οι νέοι είναι πιο πιθανό να στραφούν σε αναξιόπιστες πληροφορίες από το διαδίκτυο ή σε κέντρα παροχής έκτακτης βοήθειας στην εγκυμοσύνη (των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να αποθαρρύνουν και να αποτρέπουν από την έκτρωση) προκειμένου να λάβουν απαντήσεις.(4)
 • Τι μπορεί να κάνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε σχέση με αυτό που κάνει  αυτήν τη στιγμή

Τα περισσότερα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης παραλείπουν ζωτικές πληροφορίες σχετικά με την αγωγή των αμβλώσεων και έξι πολιτείες απαγορεύουν εντελώς τη συζήτηση για την άμβλωση στην τάξη. Επί του παρόντος, μόλις το 38% των Λυκείων και το 14% των Γυμνασίων στις ΗΠΑ παρέχουν εκπαίδευση   και για τα 19 θέματα (5) που αναγνωρίζονται από το CDC ως «κρίσιμα» θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι υφίστανται σημαντικές ανισότητες σεξουαλικής υγείας μεταξύ των νέων - συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το ήμισυ των σχεδόν 20 εκατομμυρίων εκτιμώμενων ΣΜΝ στις ΗΠΑ ανά έτος συμβαίνει σε άτομα ηλικίας 15–24.(6) Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση  πρέπει να είναι συμπεριληπτικού τύπου και χωρίς αποκλεισμούς για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ζήσουν υγιείς ζωές. Η εκμάθηση αυτών των ζωτικών πληροφοριών - που περιλαμβάνουν και την άμβλωση - είναι δικαίωμά τους.

symvoyloi deksiothten gia ta paidia mas toy 21 aiwna 03


Προτάσεις υιοθέτησης πολιτικής: Υποστήριξη του δικαιώματος στην έκτρωση και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

 • Υποστήριξη του δικαιώματος στην άμβλωση και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 • Υποστήριξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για να απαιτήσετε αμερόληπτη, σύμφωνη με την ηλικία, ιατρικά ακριβή και πολιτισμικά κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με την άμβλωση και την πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτρώσεων.
 • Υποστήριξη της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που παρέχει σεξ. διαπαιδαγώγηση και οδηγίες για την άμβλωση.
 • Εργασία σε επίπεδο πολιτείας για την άρση των νομικών εμποδίων και των κατευθυντήριων οδηγιών στην σεξουαλική εκπαίδευση προκειμένου να περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών επιλογών στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης.
 • Δημιουργήστε συνασπισμούς με γονείς, εκπαιδευτικούς, νέους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε επίπεδο πολιτείας και σχολικών περιφερειών.
 • Συντονίστε τις φωνές και τις εμπειρίες των νέων έγχρωμων ατόμων μέσω του ακτιβισμού που υποστηρίζει την άμβλωση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους φραγμούς που βάζουν οι γονεϊκές συστάσεις.
 • Εξαλείψτε τη χρηματοδότηση ή/και την υποστήριξη στα επιβλαβή και αναποτελεσματικά προγράμματα που υποστηρίζουν «Αποκλειστικά την αποχή έως τον γάμο».

 

symvoyloi deksiothten gia ta paidia mas toy 21 aiwna 03

 

Παραπομπές:

1. Jones, Rachel K. and Jerman Jenna. “Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2014.” Guttmacher Institute, published March 2017.

https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2017/01/abortion-incidence-and-service-availability-united-states-2014.

2. Norris, Alison, Danielle Bessett, Julia R. Steinberg, Megan L. Kavanaugh, Silvia De Zordo, and Davida Becker. "Abortion Stigma: A Reconceptualization of Constituents, Causes, and

Consequences." Womens Health Issues 21, no. 3 (February 12, 2011). Accessed July 23, 2018. doi:10.1016/j.whi.2011.02.010.

3. “Abortion and Young People in the United States.” Advocates for Youth, accessed June 26, 2018. http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/2296-abortion-and-youngpeople-in-the-united-states

4. Altshuler, Anna L., Gerns Storey, Helen L. and Prager, Sarah W. “Exploring Abortion Attitudes of US Adolescents and Young Adults using Social Media.” Sciencedirect, published March 2015.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782414007811.

5. Brener, Nancy, et al. “School Health Profiles 2016: Characteristics of Health Programs Among Secondary Schools.” CDC. November 2017. Accessed May 30, 2018.

6. CDC. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2016. September 2017.

© 2018 Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS) | siecus.org

 

Πηγή: https://siecus.org/wp-content/uploads/2018/09/If-Then-Abortion-Fact-Sheet.pdf

 

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko